tot 17.00 uur

Tarieven

U heeft altijd recht op de best mogelijke tandheelkundige zorg tegen een adequate vergoeding voor uw tandarts. Wij werken met de beste en nieuwste materialen voor een optimaal eindresultaat. Uw tandarts geeft u, op verzoek, altijd informatie over de behandelkosten, desgewenst ook schriftelijk. Indien de kosten van uw behandeling € 250 of meer bedragen krijgt u standaard een begroting mee, zodat u bij uw zorgverzekering kunt informeren welk gedeelte van de kosten eventueel worden vergoed.

De tarieven van de tandartsen en mondhygiënisten zijn door de overheid vastgesteld. De door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven voor elke behandeling en de daarbij behorende code kunt u vinden op de website: Tarieven 2024.

Materiaal- en techniekkosten

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen. Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld: Materiaal en/of techniekkosten.

Vergoedingen verzekeraars

Alle kosten voor tandheelkundige hulp (met uitzondering van kroon- en brugwerk, implantaten en orthodontie) tot 18 jarige leeftijd worden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico geldt niet voor kinderen. Deze behandelingen worden door onze praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd.

Aanvullende verzekering

Kosten voor tandheelkundige hulp aan volwassenen (vanaf 18 jaar) worden alleen vergoed, als u naast de basisverzekering een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De vergoeding die u ontvangt verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende polis. Als u wilt weten of en tot welk bedrag een behandeling onder uw aanvullende verzekering valt, kunt u het beste de polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Samen met uw tandarts of mondhygiëniste kunt u altijd afspreken om daar waar mogelijk, binnen de grenzen van uw verzekeringspakket te behandelen zonder afbreuk te doen aan de behandelkwaliteit.

Op de volgende websites worden de (maximum) tarieven van de verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergeleken. Zo kunt u precies zien wat er in 2022 bij uw zorgverzekering wel of niet vergoed wordt. Ook vindt u er een compleet overzicht met een toelichting en uitleg van alle tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Voor specifieke individuele vragen over vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Contact met de tandartspraktijk

Heeft u vragen over onze praktijk of over onze behandelingen? Neem dan gerust contact met ons op via 0346 284 348 of stuur een e-mail naar info@tpbinnenweg.nl. Via de website kunt u zichzelf inschrijven als nieuwe patiënt.