tot 20.30 uur

Gezondheidsvragenlijst mondzorg

Waarom is een gezondheidsvragenlijst belangrijk voor uw tandarts en mondhygiënist?

  • Klachten in de mond kunnen veroorzaakt worden door ziekte of medicijngebruik.
  • Als uw kind ziek bent of medicijnen gebruikt kan dit een beperking zijn voor de tandheelkundige behandeling of een aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is belangrijk dat uw tandarts hier rekening mee houdt.

Informeer uw tandarts altijd als er iets is gewijzigd in de gezondheid of het medicijngebruik van uw kind. De gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom vertrouwelijk behandeld. Neem bij elk bezoek aan uw tandarts een recent medicatieoverzicht mee. U kunt een recent overzicht aan uw apotheker vragen.

Gezondheidsvragenlijst mondzorg uploaden

Gezondheidsvragenlijst volwassenen downloaden

Gezondheidsvragenlijst kinderen downloaden

Naam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Gezondheidsvragenlijst uploaden*

We wijzen je op ons Privacy statement.

Contact met de tandartspraktijk

Heeft u vragen over onze praktijk of over onze behandelingen? Neem dan gerust contact met ons op via 0346 284 348 of stuur een e-mail naar info@tpbinnenweg.nl. Via de website kunt u zichzelf inschrijven als nieuwe patiënt.