Betalen

Zoals u weet, geven wij u als zorgaanbieder graag alle aandacht. Daarom hebben wij de verwerking van onze nota’s overgedragen aan Famed.  

Famed biedt u overzicht van uw nota’s en gemak bij uw betalingen

Famed biedt u overzicht van uw nota’s en gemak bij uw betalingen In onze praktijk houden wij ons graag uitsluitend bezig met zorg op maat. Al onze aandacht gaat uit naar u. Daarom hebben wij het factureren en innen van declaraties uitbesteed aan Famed.

Over Famed

Famed is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden zorgaanbieders zoals tandartsen, orthodontisten, huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en dierenartsen. Het is een bedrijf met ruime ervaring en daarmee voor ons een betrouwbare partner om mee samen te werken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.famed.nl

Wat betekent dit voor u?

Voor u verandert er door deze samenwerking niet veel. U komt, zoals u gewend bent, gewoon naar onze praktijk voor uw behandeling(en). De nota van de behandeling(en) ontvangt u dan van Famed. U ziet in één oogopslag hoe de nota is opgebouwd.

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Famed. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Famed. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wilt u zelf uw nota declareren bij uw zorgverzekeraar?

Indien u bij ons aangeeft dat u zelf uw nota wilt indienen bij uw zorgverzekeraar, ontvangt u van Famed een nota met het totale bedrag.

Gemak bij de betaling van uw ontvangen nota

Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Heeft u net iets meer ruimte nodig om de nota te voldoen? Neem dan contact op met Famed voor het treffen van een betalingsregeling. Zo kunt u bijvoorbeeld kosteloos ‘Uitstel van betaling’ aanvragen. Ook is het mogelijk om ‘Betaling in termijnen’ aan te vragen.

Heeft u een vraag over uw ontvangen nota?

Voor vragen over uw ontvangen nota kunt u veel informatie terugvinden op www.notavanfamed.nl (onder optie ‘Vraag & antwoord’). U kunt ook contact opnemen met het Contact Center van Famed, bereikbaar via e-mail contactcenter@famed.nl of via telefoonnummer 0900-0885 (u betaalt alleen de gebruikelijke belkosten). Het Contact Center van Famed is op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, bereikbaar van 08:00 uur tot 18:00 uur.

De nota’s van Famed digitaal ontvangen?

Wenst u de nota’s digitaal te ontvangen? Dat kan via Nota van Famed (www.notavanfamed.nl ). Via dit beveiligde, online portaal kunt u bovendien veel zaken rondom de nota zelf regelen. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of de nota betaald is, een adreswijziging doorgeven of een betalingsregeling treffen. Indien u zich aanmeldt bij Nota van Famed heeft u bovendien direct de mogelijkheid om de nota’s van Famed te ontvangen en betalen in FiNBOX (kijk voor meer informatie op www.finbox.nl).

Privacy

Voor een correcte administratie en facturatie dienen wij uw gegevens aan Famed te verstrekken. Famed gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Famed is als factoringmaatschappij in de zorg ISO 9001 én NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie over het privacy beleid van Famed kunt u vinden op www.notavanfamed.nl.

Betalingsvoorwaarden Famed

  • Voor het betalen van uw nota hanteert Famed een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. 
  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).
  • Als Famed niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) de volledige betaling van u heeft ontvangen, stuurt Famed u een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering geldt tevens als ‘ingebrekestelling’. 
  • Door middel van de betalingsherinnering stelt Famed u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 14 dagen te voldoen. 
  • Als Famed niet binnen 14 dagen (na de datum van de betalingsherinnering) uw betaling heeft ontvangen, bent u in ‘verzuim’. Vanaf dat moment brengt Famed kosten in rekening. Deze extra kosten bedragen een maximaal percentage van 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie over deze zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten vindt u op www.rechtspraak.nl.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Contactgegevens Fa-med


Website:www.notavanfamed.nl
E-mail: contactcenter@famed.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 - 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 0900 - 0885 (€0,90 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 - 0882 (€0,90 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten)

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Factuurverwerking door Famed