mondzorg ouderen

Mondzorg Ouderen

Mondgezondheid van ouderen verslechtert

Een groeiend probleem nu (kwetsbare) ouderen langer thuis blijven wonen….! Waarom? Een groot deel van de ouderen gaat niet meer naar de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus. Redenen hiervoor zijn onvoldoende bewustzijn van het belang van een goede mondgezondheid bij ouderen maar het bewustzijn hiervan bij hun familieleden en zorgverleners. Heel jammer want de medische en sociale gevolgen zijn groot bij een slechte mondgezondheid! Ook financiële drempels en mobiliteitsproblemen kunnen een rol spelen.

Belang van een ‘gezonde oudere mond’ voor de algehele gezondheid

Om een mond gezond te houden is mondverzorging nodig: dagelijkse handelingen om de mond gezond te houden of te maken. Mondverzorging kan worden gedaan door de oudere zelf, familie/naasten of zijn/haar verzorgers. Een 'gezonde oudere mond' helpt om de volgende ziektebeelden en gezondheidsrisico's zo veel mogelijk te beperken:

Signalen van een slechte mondgezondheid bij ouderen

  • Slechte adem
  • Ondervoeding
  • Pijn in de mond (oa bij eten)
  • Lusteloosheid
  • Smaakstoornis
  • Tong- en mondbranden

Mondzorg ouderen Stichtse Vecht

Wilt u de mondzorg voor een oudere screenen? Gebruik onze checklist  Checklist mondzorg ouderen (101,6 KB)

Wilt u uzelf of een oudere aanmelden/verwijzen? Neem contact met ons op of mail ons bijgevoegd inventarisatieformulier met de gegevens.  Inventarisatieformulier mondzorg ouderen (428,8 KB)

0346-28 43048

info@tpbinnenweg.nl

Afspraak maken