tot 17.00 uur

Gezondheidsvragenlijst mondzorg – kinderen

Waarom is een gezondheidsvragenlijst belangrijk voor uw tandarts en mondhygiënist?

  • Klachten in de mond kunnen veroorzaakt worden door ziekte of medicijngebruik.
  • Als uw kind ziek bent of medicijnen gebruikt kan dit een beperking zijn voor de tandheelkundige behandeling of een aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is belangrijk dat uw tandarts hier rekening mee houdt.

Informeer uw tandarts altijd als er iets is gewijzigd in de gezondheid of het medicijngebruik van uw kind. De gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom vertrouwelijk behandeld. Neem bij elk bezoek aan uw tandarts een recent medicatieoverzicht mee. U kunt een recent overzicht aan uw
apotheker vragen.

Gezondheidsvragenlijst mondzorg kinderen

Naam*
Geboortedatum*
Man / Vrouw*
Paraaf*
Is uw kind onder behandeling van een (huis)arts of medische specialist? *
Zo ja, waarvoor?
Heeft uw kind een aangeboren hartafwijking? *
Toelichting:
Heeft uw kind epilepsie, vallende ziekte?*
Heeft uw kind last van longklachten zoals astma, bronchitis of chronische hoest? *
Heeft uw kind suikerziekte?*
Zo ja, gebruikt u insuline?*
Heeft uw kind bloedarmoede?*
Heeft uw kind hepatitis, geelzucht of andere leverziekte (gehad)?*
Heeft uw kind een nierziekte?*
Heeft uw kind problemen met de voeding of maag-darmklachten?*
Is uw kind angstig of hyperactief of heeft het andere gedragsproblemen?*
Volgt uw kind speciaal onderwijs of bezoekt het een medisch dagverblijf?*
Heeft u een ziekte of aandoening waar niet naar is gevraagd?*
Zo ja, welke?
Gebruikt u medicijnen?*
Zo ja, welke?
Is er de afgelopen maanden iets aan de gezondheid van uw kind veranderd?*
Zo ja, wat is er veranderd?

Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen je op ons Privacy statement.

Contact met de tandartspraktijk

Heeft u vragen over onze praktijk of over onze behandelingen? Neem dan gerust contact met ons op via 0346 284 348 of stuur een e-mail naar info@tpbinnenweg.nl. Via de website kunt u zichzelf inschrijven als nieuwe patiënt.