Gaatjes en composietrestauraties (witte vullingen)

Een vulling is bedoeld, om een door tandbederf aangetaste kies of tand te herstellen. Ook wanneer u een stuk van een kies of tand mist, is dat in veel gevallen goed te repareren. Onze tandartsen maken hierbij zo nodig gebruik van een loepbril voor vergroting. Als u kiest voor een verdoving, moet de verdoving eerst een aantal minuten inwerken. Eerst wordt de kies of tand schoongemaakt, hierdoor kunnen er geen bacteriën meer binnendringen en wordt verder tandbederf voorkomen. Daarna brengt de tandarts een soort lijm aan in de tand. Hierdoor hecht de vulling beter. Nadat deze lijm is uitgehard, dmv lichtpolimerisatie (blauw licht), wordt het vulmateriaal in de vorm van een pasta in het schoongemaakte gaatje gestopt  en wederom uitgehard en bijgewerkt. Tot slot wordt de vulling met een boortje in vorm gebracht en gepolijst.

De mondhygiëniste is bevoegd tot het behandelen van kleine gaatjes, in opdracht van de tandarts. Er zijn verschillende vulmaterialen waarvan de meest voorkomende de composietvullingen (witte vulling) zijn.

Gedurende 1 tot 2 weken na het vullen kunt u eventueel wat napijn hebben. Dit komt doordat een tand of kies uit levend materiaal bestaat. Het boren in een tand of kies maakt in feite een tandbeenwond die enige tijd nodig heeft om te genezen. De klachten nemen meestal in de loop van de tijd vanzelf af.